Złote, Diamentowe i Żelazne Gody 2020 w gminie Radzymin

690
Złote, Diamentowe i Żelazne Gody 2020 w gminie Radzymin, fot: Zbigniew Pachulski

W środę 19 lutego Złote, Diamentowe lub Żelazne Gody w gminie Radzymin obchodziło aż 15 par. Ten piękny jubileusz stał się okazją do uhonorowania ich medalem za długoletnie pożycie małżeńskie nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Krzysztof Dobrzyniecki Zastępca Burmistrza.

Spotkanie w Miejskiej Sali Koncertowej rozpoczęło się od części oficjalnej, podczas której gratulacje i życzenia Jubilatom złożył Krzysztof Dobrzyniecki Zastępca Burmistrza oraz Halina Karasiewicz – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. W dowód społecznego uznania dla trwałości rodziny Krzysztof Dobrzyniecki udekorował medalami nadanymi przez Prezydenta RP osoby, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim. „Diamentowe” i „Żelazne” pary, które przeżyły w jednym związku 60 i 65 lat otrzymały pamiątkowe dyplomy gratulacyjne, kwiaty oraz filiżanki z herbem Radzymina.

Solistki zespołu wokalno-kostiumowego „Nadzieja”, prowadzonego przez Urszulę Bartosiak wystąpiły z krótkim programem muzycznym. Po oficjalnej części Jubilaci wraz z gośćmi zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie wspominali początki swoich związków.

Złote, Diamentowe i Żelazne Gody 2020 w gminie Radzymin, fot: Zbigniew Pachulski

Składamy wszystkim Jubilatom najlepsze życzenia i gratulujemy wytrwałości, cierpliwości oraz pielęgnowanie najpiękniejszych tradycji rodzinnych.

Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego świętowali:
Krystyna i Witold Bromowie
Grażyna i Ryszard Dworakowie
Barbara i Jan Kisielewiczowie
Hanna i Wiesław Lorentowiczowie
Leokadia i Stanisław Michalscy
Czesława i Tadeusz Rosa
Elżbieta i Marian Szubierajscy
Jadwiga i Tadeusz Tyczyńscy
Zofia i Jan Zachajowie
Alicja i Wincenty Paczuscy

Jubileusz 60-lecia związku małżeńskiego świętowali:
Maria i Stanisław Kopkowie
Mieczysława i Ryszard Legatowie
Apolonia i Jan Majewscy
Teresa i Feliks Sempolscy

Jubileusz 65-lecia związku małżeńskiego świętowali:
Irena i Ryszard Zeitz

Komentarze