Zmiana lokalizacji Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jadowie

Prawnik, fot: Piotr Adamowicz, fotolia.pl

Urząd Gminy Jadów informuje, że do 15 października bieżącego roku nastąpiła zmiana lokalizacji Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Jadów.

Punkt mieści się pod niezmienionym adresem w Jadowie, ulica Jana Pawła II 17 w sali Gminnego Ośrodka Kultury a nie jak dotychczas w sali konferencyjnej.
W związku z powyższym w wymienionym okresie następuje zmiana numeru telefonu do Punktu na 604 055 344.
źródło: powiat-wolominski.pl