Zmiana organizacji ruchu w Kobyłce do 9 listopada

Zakaz wjazdu, fot: Fotolia.com

Do 9 listopada zostaje przedłużona zmiana organizacji ruchu w okolicach cmentarza parafialnego w Kobyłce.

Odcinki wyłączone z ruchu są oznakowane zaporami drogowymi. Ruchem pieszym i kołowym kierują osoby do tego upoważnione – funkcjonariusze policji. Zmiana organizacji przewiduje m.in.:

– wyłączenie z ruchu ulicy Pieniążka (od ul. Marmo do ul. Słowackiego)

– wprowadzenie zakazu parkowania po jednej stronie ulic Jana Pawła i Słowackiego.

– wprowadzenie zakazu ruchu na ulicy Niskiej z wyłączeniem mieszkańców i osób zajmujących się handlem.

Zmiana organizacji ruchu w Kobyłce do 9 listopada, fot: kobylka.pl