Zmodernizowano oświetlenie uliczne w Ząbkach

Zmodernizowano oświetlenie uliczne w Ząbkach, fot: zabki.pl

Jednym z ważniejszych projektów zrealizowanych w 2018 roku w Ząbkach była modernizacja oświetlenia ulicznego.

Przedmiotem projektu był remontu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Ząbki w ramach, którego wymieniono oprawy oświetleniowe na nowoczesne LED, zostały również wymienione najbardziej wyeksploatowane wysięgniki na których są montowane oprawy, pozostałe zostały zabezpieczone antykorozyjnie. Projekt zakładał wykorzystanie istniejącej na terenie miasta infrastruktury słupowej i sieciowej.

Projekt swoim zakresem obejmował wykonanie modernizacji następujących elementów systemu oświetleniowego:

– wymiana oświetlenia sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED,
– wymianie przewodów od zabezpieczenia do oprawy na miedziane, wszędzie tam gdzie występowały przewody aluminiowe,
– modernizację istniejących szaf oświetlenia ulicznego SON – układ kompensacji mocy biernej, pomiar i zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej.

Wymianę opraw była prowadzona na podstawie przygotowanego projektu. Dla wszystkich dróg przeprowadzone zostały obliczenia natężenia oświetlenia w celu wyboru optymalnych opraw w zależności od:

– klasy drogi,
– szerokości drogi,
– odległości pomiędzy słupami,
– wysokości słupów.

Na tej podstawie została dobrana moc opraw oraz układ optyczny, który wpływa na rozsył światła. Po wymianie oświetlenia zostały wykonane pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.

W ramach projektu wymieniono ponad 2300 opraw na oprawy LED na terenie miasta Ząbki – część demontowanych opraw pochodziła z lat 60 i 70 przez co była już mocno wyeksploatowana. Dzięki temu poprawiono równomierność natężenia oświetlenia. Dzięki układom optycznym kształtującym wiązkę światła ograniczono również zanieczyszczenie światłem terenów przyległych do pasów drogowych – oświetlamy teraz przede wszystkim ulice, a nie przyległe posesje. Przy okazji zmniejszono liczbę skrzynek oświetlenia nocnego o połowę. Powyższe przekłada się będzie na oszczędności, już teraz na niektórych punktach poboru obserwowany jest spadek kosztów zakupu energii nawet o 50 %. Dla mieszkańców najbardziej widoczną zmianą wynikającą z projektu jest zmiana barwy światła na białą, dzięki której widać lepiej kolory.

Oświetlenie sterowane będzie za pomocą programowalnego sterownika wraz z analizatorem sieci, umożliwiający zdalne odczyty parametrów sieci za pomocą sieci GSM/GPRS. Wszystkie oprawy mają wbudowane moduł umożliwiający redukcje mocy w godzinach nocnych. Szafy oświetlenia będą wyposażone w moduły kompensacji mocy biernej.

Oprócz oszczędności wynikających ze znacznego obniżenia mocy opraw (oprawy LED są znacznie sprawniejsze od opraw z sodowym źródłem światła) dodatkowe oszczędności zostaną uzyskane poprzez zmniejszeni mocy przyłączeniowej oraz redukcji liczby liczników energii – co przełoży się na zmniejszeni opłat stałych dla dostawców energii.

Pierwsze faktury spływające już w okresie prowadzonych prac potwierdziły znaczące spadek zużywanej energii elektrycznej na oświetlenie ulicznym. Jednak dokładna analiza i ocena rezultatów projektu będzie możliwa gdy wszystkie liczniki energii będą umożliwiały zdalny odczyt w tym samym czasie.

To jest jeden z pierwszych projektów tego typu w kraju zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszty modernizacji oświetlenia pokrył podmiot prywatny, który miasto wyłoniło w postępowaniu konkurencyjnym i z którym zawarło umowę na 8 lat.

Miasto będzie spłacać koszty inwestycji i koszty utrzymania instalacji (tj. ok. 5,5 mln) z oszczędności uzyskanych na kosztach energii w okresie najbliższych 8 lat. Formuła PPP (partnerstwa publiczno –prywatnego) pozwoliła zrealizować inwestycję w krótkim czasie (kilku miesięcy) bez potrzeb posiadania i angażowania przez miasto całej kwoty wartości inwestycji w jednym roku.

Zmodernizowano oświetlenie uliczne w Ząbkach, fot: zabki.pl

Zmodernizowane, lepsze oświetlenie na pewno przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa na ząbkowskich ulicach. Nie bez znaczenia jest również efekt ekologiczny, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zmiana źródeł światła na LED oznacza również zmniejszenie awaryjności (koniec z przepalającymi się żarówkami) oraz obniżenie kosztów konserwacji.

W związku z pojawiającymi się pytaniami, wyjaśnienia wymaga kwestia dotycząca zamontowania nowych opraw LED, na słupach przeznaczonych do likwidacji na przebudowywanej ul. Powstańców. Plac budowy, jakim stała się ulica Powstańców wymaga możliwie dobrego i równomiernego oświetlenia przez cały czas trwania prac budowlanych. Ustalono z wykonawcą projektu modernizacji oświetlenia, że oprawy LED zostaną tymczasowo powieszone na istniejących słupach, a docelowo przewieszone na nowe słupy, gdy tylko te zostaną ustawione, instalacja zasilająca rozprowadzona i zasilona. Wcześniejsza wymiana opraw na oszczędniejsze na tak długiej ulicy jaką jest ul. Powstańców przełożyła się również na oszczędności na kosztach energii przez okres budowy.

Zakończenie projektu związanego z wymianą opraw nie oznacza zakończenia wszelkich prac przy oświetleniu ulicznym w Ząbkach. Projekt umożliwił maksymalną poprawę parametrów oświetlenia z wykorzystaniem dotychczas lokalizacji punktów świetlnych. Pomimo wykonanej modernizacji nadal istnieją miejsca, które w celu doświetlenia wymagają ustawienia dodatkowy słupów lub montażu dodatkowych punktów świetlnych – jeszcze w listopadzie kilka takich miejsc zostanie dodatkowo doświetlonych.

źródło: zabki.pl