2,4 mln zł na rozwój usług publicznych z zakresu pomocy społecznej

2,4 mln zł na rozwój usług publicznych z zakresu pomocy społecznej, fot. powiat-wolominski.pl

Dzisiaj Adam Lubiak podpisał z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg umowę na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju usług publicznych pomocy społecznej. Powiat Wołomiński znalazł się w gronie 20 samorządów w całej Polsce, które pozyskały środki na wdrożenie na swoim terenie działań mających na celu deinstytucjonalizację usług społecznych.

Środki w wysokości 2,4 mln zł przeznaczymy na działania m.in.:
– Koordynację usług społecznych;
– Rozwój opieki nieformalnej;
– Wsparcie rodzin i osób sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi opieki;
– Rozwój usług opiekuńczych;
– Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego;
– Rozwój ośrodków wsparcia z miejscami całodobowymi;
– Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie usamodzielnienia wychowanków.

Pragnę serdecznie podziękować Pani Minister Marlenie Maląg za pozytywne rozpatrzenia naszej aplikacji oraz przyjęcie zaproszenia na uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, które zaplanowaliśmy pod koniec października. Byliśmy jednym z pierwszych samorządów na Mazowszu, które skutecznie pozyskały w 2020 roku ponad 3 mln zł na budowę placówki – mówi starosta wołomiński.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.