MPO rozpoczęło przetarg na budowę spalarni śmieci przy granicy z Ząbkami

Wizualizacja spalarni po rozbudowie, fot: MPO Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. zrobiło kolejny, bardzo ważny krok w kierunku rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na warszawskim Targówku. Spółka rozpoczęła procedurę przetargową dotyczącą wyboru generalnego wykonawcy w związku z planami rozbudowy obiektu, który dla stolicy i jej mieszkańców oraz systemu gospodarki odpadami ma priorytetowe znaczenie.

Przetarg w trybie nieograniczonym, przewidywany jest w formule „projektuj i buduj”. Termin składania ofert mija 10 sierpnia br. Uruchomienie rozbudowanego zakładu do termicznego przekształcania odpadów komunalnych zakończy definitywnie funkcjonowanie instalacji w Radiowie.

– Konsekwentnie realizujemy zakładane cele. Uruchomienie procedury przetargowej, to jeden z najważniejszych kamieni milowych w realizacji rozbudowy naszego zakładu na Targówku. Mamy już prawomocne pozwolenie na budowę. SIWZ pojawi się na naszych stronach lada dzień. Proces potrwa kilka miesięcy. Liczymy na duże zainteresowanie ze strony potencjalnych wykonawców – mówi Krzysztof Bałanda, prezes zarządu MPO w m. st. Warszawie sp. z o. o.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej instalacji do mocy przerobowych niezbędnych dla m.st. Warszawy. Będzie to z pewnością jedna z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie, spełniająca wymogi środowiskowe, wyższe niż wymagane prawem. Autorami projektu są architekci z pracowni Sweco Consulting. Rozruch próbny instalacji i związane z tym dostarczenie odpadów planuje się w terminie 24 miesięcy od przekazania placu budowy generalnemu wykonawcy. Nowy zakład pozwoli efektywnie odzyskiwać energię z odpadów i zmienić sposób zagospodarowywania odpadów, który do tej pory jest prowadzony w instalacji MBP (mechaniczno-biologicznej) w Radiowie, obsługującej Stolicę od ponad 60 lat.

Po rozbudowie obiekt będzie składał się z dwóch niezależnych od siebie elementów: instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności ponad 300 tys., ton rocznie oraz  nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej sortowni odpadów selektywnie zebranych o wydajności 30 tys. ton rocznie. Będzie również dostarczał prąd i ciepło Warszawiakom.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK), zlokalizowany jest przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek. ZUSOK funkcjonuje od 2001 roku jako wielofunkcyjna instalacja, której elementem jest sortownia ręczna o wydajności 30 tys. ton rocznie oraz instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów o możliwościach przerobowych 60 tys. ton w skali roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o. o. działa od 90 lat i obsługuje ok. 58% rynku warszawskiego, odbierając odpady od miliona Warszawiaków z 46 000 punktów. Przedsiębiorstwo posiada 4 bazy transportowe i dysponuje flotą ponad 150 pojazdów dedykowanych odbiorowi odpadów, z tego blisko 100 pojazdów bezpylnych (w tym 33 napędzanych CNG) i około 50 samochodów kontenerowych, wyposażonych m.in. w systemy ważenia dynamicznego, lokalizacji i RFID.

Źródło: MPO Warszawa