Nowy program dotacyjny na instalacje gazowe

Centralne ogrzewanie, instalacja gazowa, fot: pixabay.com

Samorząd Zielonki podejmuje kolejne działania w ramach walki ze smogiem. Podczas ostatniej sesji, Rada Miasta Zielonka podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu dotacyjnego, który umożliwia uruchomienie wsparcia finansowego dla mieszkańców na wykonanie instalacji gazowych w budynkach z piecami węglowymi. Dotacje przewidziane są do kwoty 5 000 zł.

Zapewne wszyscy bardzo byśmy chcieli, by w szybkim tempie malała liczba domów i lokali z ogrzewaniem piecami węglowymi. Jednak wymiana całej instalacji, w tym wykonanie przyłączy gazowych i zakup nowego pieca gazowego, generuje wysoki koszt, dla części mieszkańców zbyt wysoki, by podjąć się takiej inwestycji. Dlatego samorząd zdecydował o uruchomieniu programu dotacyjnego, który ma zadanie wesprzeć finansowo mieszkańców i przyspieszyć proces likwidacji kopciuchów.

Jednocześnie będzie kontynuowany program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie wymiany pieca. W tym przypadku również dotacja będzie udzielana do kwoty 5 000 zł. Tym samym osoby, które obejmują oba programy, będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w sumie do 10 000 zł.

Kto będzie mógł skorzystać z programu dotacyjnego na wykonanie instalacji gazowej?

Dotację będą mogły otrzymać:
– osoby fizyczne,
– wspólnoty mieszkaniowe,
– osoby prawne,
– przedsiębiorcy
– oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

Dotacja celowa udzielana będzie podmiotom, które dysponują tytułem prawnym do nieruchomości, budynku lub lokalu, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Zielonki.

Rada Miasta Zielonka podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego „Programu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Zielonka na zadania wykonania indywidualnych instalacji gazowych budynków/ lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła”. Teraz uchwała trafi w trybie nadzoru do Wojewody Mazowieckiego.

Nabór wniosków planowany jest w lutym przyszłego roku.