Spotkanie dot. budowy ul. Długosza, Łukasińskiego i Poniatowskiego w Zielonce

Roboty drogowe, fot: fotolia.com

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie dotyczące aktualnie opracowywanej „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Długosza, Łukasińskiego i Poniatowskiego w Zielonce”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce przy ulicy Łukasińskiego 1/3 o godzinie 18:00.

Na spotkaniu będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi oraz zgłoszenia uwag i wniosków, w szczególności w zakresie przyszłego usytuowania zjazdów na posesje.

źródło: zielonka.pl