Sprzątanie lasu w Chajętach

źródło: Sołectwo Chajęty

Sołtys Wsi Chajęty Paweł Boguszewski zaprasza mieszkańców Chajęt wraz z dziećmi do wspólnej akcji sprzątania lasu w Chajętach.

Sprzątanie lasu odbędzie się 02 października 2021r. o godzinie 09:00. Zbiórka przy OSP Chajęty. Gmina Dąbrówka zapewni kontenery na śmieci oraz worki i rękawiczki. Wspólna akcja to lekcja ekologii dla wszystkich oraz piękny las, który znajduje się we wsi Chajęty.

źródło: Sołectwo Chajęty