Zatrzymanie przez Policję, fot: fotolia.com

W dniu 23 sierpnia na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie SKOK Wołomin funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji w Warszawie zatrzymali Mariusza G. i Dominika de V.

Wyżej wymienionym oraz Piotrowi P., który nadto jest podejrzanym w odrębnym śledztwie dotyczącym SKOK Wołomin prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim, ogłoszono zarzuty wprowadzenia w okresie od 17 sierpnia 2010r. do 30 sierpnia 2013r. do obrotu gospodarczego pochodzących z przestępstwa środków pieniężnych w łącznej kwocie 12.680.000,00 zł, czyli przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Ponadto Piotrowi P. prokurator przedstawił kolejne pięć zarzutów popełnienia przestępstw polegających na wyłudzeniu ze SKOK Wołomin łącznej kwoty ok. 6.000.000,00 zł.

Po przesłuchaniu Mariusza G, Dominik de V. i Piotra P. w dniu 24 sierpnia 2017 r. prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W dniu 25 sierpnia 2017r. sąd uwzględnił wniosek prokuratora stosując wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Ponadto w dniu 29 sierpnia 2017r. wobec Tomasza S. czwartego podejrzanego, który uczestniczył w procederze prania brudnych pieniędzy, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 100.000 zł, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Jednocześnie należy zauważyć, że wyżej wymieniona realizacja prowadzona była w ramach jednego z wątków związanych ze SKOK Wołomin.

W tym miejscu należy podkreślić, że w toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie śledztwa w sprawie SKOK Wołomin status podejrzanych posiadają obecnie 133 osoby, którym przedstawiono łącznie ponad 200 zarzutów popełniania przestępstw: przedkładania nierzetelnych, bądź podrobionych dokumentów w celu uzyskania kredytów, jak też pomocnictwa do w/w przestępstw; oszustw na szkodę SKOK Wołomin, polegających na wyłudzeniu kredytów, jak też pomocnictwa do w/w przestępstw; udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw takich jak oszustwa kredytowe i zabór w celu przywłaszczenia środków płatniczych w znacznych kwotach na szkodę SKOK Wołomin; dokonywania transferu środków płatniczych pochodzących z przestępstw popełnionych na szkodę SKOK Wołomin (tzw. pranie brudnych pieniędzy), przy czym zaznaczyć należy, że chodzi o wielomilionowe kwoty.

Reklama

Ponadto, w zakresie poszczególnych wątków śledztwa, gdzie zgromadzono kompletny materiał dowodowy – wyłączono materiały w zakresie 143 podejrzanych i skierowano do sądu akty oskarżenia oraz wnioski o wydanie wyroków skazujących wobec 130 osób. W miarę uzupełniania materiału dowodowego czynność ta jest kontynuowana w stosunku do pozostałych podejrzanych.

W dalszym ciągu analizowana jest dokumentacja finansowa dotycząca kilkuset kredytobiorców, dotychczas nie objętych zarzutami, co najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie skutkowało wydaniem kolejnych postanowień o przedstawieniu zarzutów.

 

źródło: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie

 

 


Komentarze